Skip to content Skip to footer

Nowa wystawa w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze

OD 18 MAJA DO 30 CZERWCA 2024, MUZEUM TKACTWA W KAMIENNEJ GÓRZE

Zapraszamy na nową wystawę czasową w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Po raz pierwszy Muzeum zaprezentowało na wystawie czasowej własne zbiory dawnych druków (książki, mapy) i rękopisów. Zaprezentowane cenne muzealia z XVII – XIX wieku pochodzą z Działu Historyczno-Numizmatycznego i Biblioteki muzeum. Wśród zaprezentowanych publikacji znajdują się wyjątkowe, bogato ilustrowane grafikami cymelia: książka położnicza Śląskiej akuszerki Justine Siegemundin z XVII wieku oraz norymberskie wydanie zielnika Elizabeth Blackwell z XVIII wieku.

Biblioteka w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze powstała wraz z założeniem Muzeum Regionalnego w Kamiennej Górze. Dziś księgozbiór liczy ponad 3500 woluminów i podzielony jest na dwie części: księgozbiór zabytkowy i księgozbiór podręczny. Księgozbiór zabytkowy liczy 136 starodruków. Przeważającą część tworzą dzieła o tematyce teologicznej, ale znajdziemy w nim również ciekawe pozycje z innych dziedzin nauki: geografii, astronomii, medycyny, historii i biologii.

Na wystawie zaprezentowane zostały książki religijne, naukowe oraz regionalia (druki poświęcone Kamiennej Górze i rękopiśmienne pamiętniki z rysunkami). Mapy zaprezentowane na wstawie pochodzą z XVIII wieku i prezentują m.in. Śląsk, Królestwo Czech z ziemią kłodzką, a także Hiszpanię, Rosje czy Brandenburgię i Saksonię. Wystawa nawiązuje do bogactwa utraconej po wojnie Biblioteki Wallenberga, która działała przy Kościele Łaski w Kamiennej Górze miedzy 1729 a 1945.

Zostaw komentarz