Skip to content Skip to footer

debata “Między miastem a regionem. dolny śląsk po 1945 r. widziany z różnych perspektyw”

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze wraz z Centrum Historii Zajezdnia organizują 23 lutego o godzinie 17:00 debatę „Między miastem a regionem. Dolny Śląsk po 1945 r. widziany z różnych perspektyw”, jednocześnie zapraszają wszystkich do wzięcia w niej udziału.

Cykl debat „Między miastem a regionem. Dolny Śląsk po 1945 r. widziany z różnych perspektyw” organizowany jest w byłych miastach wojewódzkich (1975–1998) i jednocześnie największych ośrodkach miejskich Dolnego Śląska. Dyskusje podjęte podczas debat będą dotyczyć w głównej mierze historii poszczególnych terenów Dolnego Śląska po II wojnie światowej, z uwzględnieniem ich rozwoju i degradacji, w ujęciu chociażby społecznym społecznym bądź kulturowym. W tegorocznej, drugiej edycji cyklu tematem wiodącym debat będą kwestie:

  • Podróże – migracje – wysiedlenia. Podczas spotkań zaproszeni paneliści skupią się na problemach związanych z mobilnością społeczną, transportem i komunikacją czy też turystyką.

Debatę poprowadzi dr Marek Szajda – historyk, regionalista, pracownik Działu Naukowego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Wśród gości, którzy wezmą w niej udział znajdować będą się także: prof. ucz. dr hab. Jacek Potocki, prof. ucz. dr hab. Robert Klementowski, dr Józef Zaprucki, prof. KANS. Całą dyskusję podsumuje prof. dr hab. Przemysław Wiszewski uznany historyk, mediewista, badacz dziejów Śląska, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, popularyzator historii. Autor wielu książek i artykułów dot. dziejów średniowiecznej Europy, w tym kwestii religijnych i etnicznych. Kierownik grantów badawczych w programach Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr w latach 2016-2020, a w okresie 2020-2022 rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zostaw komentarz